Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.

close

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
PHU DEREK Katarzyna Derek

ul.Gdańska 86/88 Łódź 90-613

(wpis w ewidencji działalności gospodarczej

prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi)

 

Kontakt do nas

42 632 94 11

Regulamin

1. Zamówienia. 

Zamówienia wybranego produktu można dokonać w następujący sposób: 

  - bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Filia: ul. Gdańska 12 Łódź 90-707
  - telefonicznie, pod numerem 42 632 94 11,
  - e-mailem, na adres poczty sklepu
  - za pośrednictwem Sklepu internetowego, jeżeli dostępna jest funkcja zakupu (koszyk)

Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet wraz z zainstalowaną jedną z niżej wymienionych przeglądarek internetowych oraz konta poczty elektronicznej.
a. Internet Explorer wersja 7 lub 8
b. Firefox wersja 2 i 3
c. Google Chrome wersja 3 i 4
d. Safari wersja 3 i 4
e. Opera wersja 9

oraz z jedna nowszych wersji wymienionych przeglądarek.

Klientem Sklepu internetowego może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba (spółka) fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot prawny. Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu przyjmowane są 24 godziny na dobę, po zarejestrowaniu (zalogowaniu) się Klienta i poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia oraz jego weryfikacji przez przedstawiciela Sklepu. Możliwy jest, także zakup bez rejestracji i logowania, ale z podaniem niezbędnych danych do realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta polega na wypełnieniu wirtualnego koszyka. Po zakończeniu etapu obsługi koszyka i właściwym złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczny mail zwrotny potwierdzający złożenie zamówienia wraz z jego ilościową i wartościową specyfikacją. Powyższy mail jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sklepem. Uwaga: możliwe jest czasowe wyłączenie w Sklepie internetowym funkcji bezpośredniego zakupu poprzez tzw. koszyk. Sklep pracuje wtedy w układzie katalogu produktów, a zamówienia można dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Obsługą Sklepu. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski, nie jest prowadzona wysyłka za granicę kraju. Minimalna wartość brutto towaru wysyłanego do Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi 20 zł (minimum logistyczne).
O braku zamówionych towarów Klient będzie powiadamiany e-mailem lub telefonicznie. UWAGA: Dla wybranych produktów (duże gabaryty, wartość) Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

Zamówienia realizowane są do 10 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Prosimy Klientów o dokładne podanie adresu email i numeru telefonu w celu umożliwienia dokonania sprawnej weryfikacji zamówienia. W przypadku wątpliwości i braku możliwości weryfikacji zamówienia ( Klient nie odpowiada na dane podane w formularzu dane kontaktowe ), po upływie 7 dni roboczych zamówienie zostanie anulowane.
Wszystkie ceny podawane przy towarach są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Ceny podane na stronie internetowej sklepu nie obejmują kosztów przesyłki. Ostateczny koszt ponoszony przez Klienta to cena zamówionego towaru plus koszt przesyłki.
Zamówienia są realizowane w kolejności ich otrzymywania, aż do wyczerpania zapasów. O braku zamówionych artykułów Klient będzie powiadamiany e-mailem lub telefonicznie.

 

2. Odbiór towaru, wysyłka

Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w naszej ofercie sprzedaży.Na każde realizowane zamówienie (towary) wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Przesyłki zamówionych towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Towary dostarczane są na teren całej Polski. Czas dostawy to jeden-dwa dni robocze do większości miejsc w Polsce (w małych i bardzo oddalonych miejscowościach czasami dwa trzy dni robocze).
Na każde realizowane zamówienie (towary) wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Termin otrzymania przesyłki może się wydłużyć w przypadku towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie lub z przyczyn losowych niezależnych od Sklepu i Klienta. W każdym z takich przypadków Klient będzie informowany telefonicznie lub pocztą email o zaistniałej sytuacji i zostaną wspólnie uzgodnione środki zaradcze.

3. Sposoby płatności

 

Sklep stosuje następujące formy płatności:


- przedpłata przelewem na konto

 

4. Koszty wysyłki

Do każdego zamówienia do 2 kg doliczane są koszty przesyłki:
 
- płatność przelewem, priorytet : 19 PLN

Standardowo wysyłamy przesyłki PRIORYTETOWE.
Jeśli Klient życzy sobie przesyłkę EKONOMICZNĄ, prosimy o zamieszczenie uwagi w zamówieniu - odliczamy wówczas od kosztu wysyłki 2zł. W przypadku zamówienia przesyłki powyżej 2 kg, Klient zostanie poinformowany o kosztach, uwzględniając cennik Poczty Polskiej.

5. Zwroty, prawo odstąpienia od umowy

 

Klient (konsument), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą zwykłą lub elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Adres wysyłki zwracanego towaru: PHU DEREK ul. Gdańska 12, 90-707 Łódź

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli wykonamy w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

 • w której Klient (konsument) wyraźnie żądał, aby do niego przyjechać w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał lub dostarczymy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

6. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi (konsumentowi) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodził się na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Klienta lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia od Umowy nie ponosimy kosztu odesłania towaru przez Klienta.

 

7. Reklamacja, rękojmia

 

Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru Klient (konsument) znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, należy odesłać go na swój koszt na nasz adres przesyłką pocztową. Adres wysyłki reklamowanego towaru: Łódź 90-707 ul. Gdańska 12. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwrócone zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru prosimy w miarę możliwości dołączyć paragon fiskalny lub kopię faktury z opisem przyczyny reklamacji. Informujemy, że odpowiadamy wobec Klienta (konsumenta) za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi. Jeżeli sprzedana przez nas rzecz będzie mieć wadę, to Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego Klienta wymienimy rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usuniemy. Klient (konsument) może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostanie do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada rzeczy będzie nieistotna. Jeżeli nie ustosunkujemy się w ciągu 14 dni na żądanie Klienta (konsumenta), który zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, to żądanie to zostanie uznane za uzasadnione.

Bez uzgodnienia z Klientem nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

8. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci, „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Informujemy, że na niniejszych stronach internetowych stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies  używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych (m.in. zapamiętywanie preferencji  ustawień, zbieranie anonimowych danych reklamowych i statystycznych).  Każdy przeglądający strony www  ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies w paarametrach swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies  może temu zapobiec poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

 

Informacje (w tym: stany magazynowe, ceny, opisy specyfikacji) zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.


Strona głównaStrona główna

Reklama

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę